VANLIGA FÖRDOMAR OM ATEISTER | Jag har ingen grund för min moral

Ateism moral

Kan en ateist vara en god människa?

Jag värderar godhet för godhetens skull. Jag strävar efter att vara en bra person, inte på grund av framtida belöningar i paradiset eller en fruktan för helvetet, utan för att jag väljer det själv. Jag behöver inte övervakas av en gud för att agera moraliskt. Och jag tror att vi människor har ett ansvar gentemot varandra – inte gentemot en högre kraft eller en gud. Därför är jag en ateist och en sekulär humanist.

Einstein sade:

Om människor är goda enbart därför att de är rädda för bestraffning och hoppas på belöning, då är vi sannerligen en sorglig skock.

Om det fanns ett samband mellan kristen konservatism och samhällelig hälsa, skulle vi nog förvänta oss att se något tecken på det. Men det gör vi inte. I Journal of religion and society (2005) jämförde Gregory S. Paul sjutton ekonomiskt utvecklade nationer och drog slutsatsen att:

Högre frekvens av tro på och dyrkan av en skapare har samband med högre frekvenser av mord, tidig död, infektion av sexuellt överförbara sjukdomar, tonårsgraviditeter och aborter i det välmående demokratierna.

Canva - Clouds at Sunset.jpg

Hur avgör jag vad som är gott och ont?

Om vi överlåta rätten att tala om för oss vad som är gott och ont åt religionen: med vilka kriterier avgör då vi vilka moraliska värderingar vi ska godta (till exempel i Bibeln)? Ska vi verkligen tillämpa dödsstraff för otrohet och homosexualitet?

Om vi använder våra subjektiva preferenser för att välja mellan religiösa moralregler, och bara tillämpar de som passar oss, varför då inte hoppa över mellanhanden och gå att raka vägen till moral utan religion?

Absolutister tror att företeelser om gott och ont alltid är absoluta; imperativ som är rätt eller orätt utan hänsyn till deras konsekvenser. Men är det alltid ont att älska en medlem av ens eget kön? Är det alltid ont att döda ett embryo? Det finns de som anser det, och de accepterar inga argument och ingen debatt.

Lyckligtvis behöver moralregler inte vara absoluta. Konsekventialismen är mer pragmatisk och anser att det moraliska i en handling bör bedömas utefter dess konsekvenser.

Som vägledning har vi forskning och vetenskap, som hela tiden utvecklas. Genom rationalitet och ett objektivt kunskapssökande kan vi se vad som är hälsosamt eller icke hälsosamt för människan. För vi är fysiska varelser i ett fysiskt universum, med fysiska lagar som dikterar konsekvenserna av våra handlingar.

Canva - Justice Law Hammer.jpg

Var kommer moralen ifrån?

Vårt sinne för vad som är rätt och orätt, vår förmåga till empati och medlidande, kan härledas ur evolutionen. Homo sapiens är sociala varelser som lever i grupp – vilket betyder att överlevnaden är beroende av vår förmåga att samarbeta och att arbeta tillsammans. Att samarbeta fungerar effektivare om vi kan sympatiserar med varandra.

I naturen kallas detta symbios; en typ av transaktion mellan individer och arter. Exempel: biet behöver nektar och blomman behöver pollineras. Jägaren behöver ett spjut och smeden vill ha kött.

Individer med empatiska egenskaper gynnas i det naturliga urvalet. En moder som känner en stark kärlek till sitt barn, tar därför hand om barnet, som annars vore helt hjälplöst. Moderns gener förs därigenom vidare till nästa generation.

Att förstå andra människor innebär också en förmåga att anpassa sig efter andra; detta har inneburit att vi i förlängningen successivt förbättrat vår förmåga att förändra oss efter omgivningen. Med tiden har vi kunnat inkludera allt fler människor i de grupper som vi identifierar oss med.

Det är inte de starkaste som överlever, inte heller de mest intelligenta, utan de som har störst förmåga att förändras.

Charles Darwin, brittisk biolog, teolog och forskare.

Källor:

HÄR kan du läsa om hur spegelneuroner låter oss känna empati med personer som omger oss och hur det härleds ur evolutionen.

HÄR kan du läsa om att ”den starkes överlevnad”-teorin är felaktig. Utan att vi måste vara bra på att samarbeta, känna empati och anpassa oss efter varandras behov för att överleva.

HÄR kan du lyssna eller läsa ett radioprogram om moral och evolution, med en molekylärbiolog.

Jag kan rekommendera dessa böcker:

”Nästan allt om människan: evolutionen, generna, moralen och lite till” av Johan Frostegård.

”Så gick det till: bevisen för evolutionen” av Richard Dawkins.

”Evolutionsteori och människans natur” av Jonas Olofsson och Johan Örestig. 

Canva - Helping Hands

VANLIGA FÖRDOMAR OM ATEISTER | Jag var aldrig en ”riktig” kristen

VANLIGA FÖRDOMAR OM ATEISTER | Missförstånd kring begreppet ”ateist”

VANLIGA FÖRDOMAR OM ATEISTER | Jag var aldrig en ”riktig” kristen

VANLIGA FÖRDOMAR OM ATEISTER Del 1_ Missförstånd kring begreppet _ateist_ (3)

Det är en oerhörd kränkning att ogiltigförklara ”avfällingars” upplevelser, genom att påstå att vi aldrig var kristna på riktigt. Det är också ett typ av argumentationsfel som kallas ”ad hominem”.

Under många år hade jag en personlig relation med Gud. Jag tog emot Jesus i mitt hjärta som min frälsare och räddare. Kristendomen definierade mig och mitt liv. Jag trodde inte, jag visste av hela mitt hjärta att Gud fanns och att Bibeln förkunnade sanningen om universum.

Varje dag bad jag till Gud. Jag deltog i många olika församlingar och blev döpt samt andedöpt. Jag läste hela Bibeln och studerade den i många år. Jag var cellgruppsledare och lovsångsledare. Jag läste flera böcker av kristna teologer, apologeter och kreationister. Det fanns inga argument för kristendomen som jag inte tog del av.

Jag gjorde precis allt jag kunde för att vara en god kristen. Vad mer krävs det egentligen? Måste man doktorera i teologi, pilgrimsvandra till Jerusalem, vara villig att offra sitt eget barn på ett altare, och sedan dö som en martyr för att räknas som en ”riktig” kristen?

Jag har gett Gud och kristendomen en ärlig chans. Många ärliga chanser. Och det höll inte för mig – alla argument brast då jag granskade dem kritiskt (det är okej om du tycker annorlunda). Jag tänker inte längre klandra och skuldbelägga mig själv för att jag inte kan tro. Jag är inte fel eller defekt.

Som ateist mår jag bättre, är en bättre människa, förbättrar min epistemologi och mitt intellekt, breddar min världsbild, är tryggare i mig själv och älskar livet mer!

VANLIGA FÖRDOMAR OM ATEISTER | Missförstånd kring begreppet ”ateist”