Diskriminering av ateister och humanister

Diskriminering av ateister och humanister

Tyvärr diskrimineras fortfarande sekulära livsåskådningar i Sverige. Vår stat ger kristendomen en position över alla andra livsåskådningar genom speciella bidrag, rättigheter och andra förmåner. Svenska kyrkan har en särskilt privilegierad ställning. Detta strider mot Europakonventionen (artikel 9.1), som är till för att skydda alla livsåskådningar. (Läs mer HÄR och HÄR).

Religiösa samfund dominerar utbudet av stödpersonal vid offentlig kris­hantering, till exempel inom räddningstjänsten, sjukvården, kriminalvården och försvaret. Dessa statliga organisationer erbjuder endast samtala med kristna präster. Det finns ofta inga alternativ för dem som har en annan livsåskådning. (Läs mer HÄR).

Svenska statens förhållande till döden och begravningar är inte livsåskådningsneutralt eller demokratisk, utan det styrs fortfarande av Svenska kyrkan. Endast medlemmar i Svenska kyrkan får bestämma över alla svenskars tillgång till be­gravningslokaler och begravningsplatser. Religiösa orga­nisationer utöver också myndighet vid vigslar. Detta står i konflikt med diskriminerings­lagstiftningen. (Läs mer HÄR och HÄR).

Hemvärnet diskriminerar icketroende. Sekulärhumanister får till exempel inte bli personalvårdare — inom Försvarsmakten jobbar bara kristna fältpräster med ”själavård”. Det genomförs militärgudstjänster med obligatorisk närvaro. Förband firar även målgångsceremonier i kyrkan, och enda sättet att slippa detta är att behöva röja sin livsåskådning. Att tvinga människor att delta i religiösa sammanhang, samt att tvinga människor att avslöja sin livsåskådning, är emot grundlagen (2 kap. 2 §). (Läs mer HÄR).

Riksrevisionens styrelse gjorde en rapport 2006, angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten. (Läs mer HÄR). De kom fram till detta:

Riksrevisionens samlade bedömning är att de granskade arrangemangen avseende religionsfrihet och demokratisk styrning i väsentliga avseenden inte fungerar. Följden är att de som står utanför Svenska kyrkan knappast kan antas ha anledning känna förtroende för att deras intressen tas till vara.

Men det är många som inte anser att diskrimineringen mot ateister och humanister är ett problem. Såhär skriver Frida Park i artikeln ”Dödströtta fördomar från Humanisterna om begravningar”:

Många är de som upplever sig ha fått ovärderligt stöd från kyrkan i samband med en älskad anhörigs död. Att sprida myten om att detta skulle vara oönskat eller kränkande är snarare kränkande i sig.

Självklart är det fantastiskt att många upplever ett fint stöd från kyrkan – det är inget jag vill stoppa, utan snarare uppmuntra. Men skulle vi andra som känner oss förringade och skymfade, bara vara ”myter”? Existerar inte jag, mina känslor och mina rättigheter?

Frida Park fortsätter i artikeln:

Undersökningar visar att det aldrig är så viktigt som just i samband med avsked av en älskad anhörig. Detta vet ju även Humanisterna, som i sina begravningsceremonier i allt väsentligt eftersträvar att likna de kristna – men utan kristet innehåll.

Detta är ett klassiskt exempel på hur kristna approprierar ceremonier – man försöker ge kristendomen fullständig äganderätt över dessa ting. Faktum är att begravningar, bröllopsvigslar, etc. har existerat inom alla kulturer och genom hela historien. Exempelvis inom den fornnordiska religionen, långt innan kristendomen gjorde intåg i norden. HÄR kan du till exempel läsa mitt inlägg om vikingarnas julfirande.

Är det en tävling om vilka traditioner som har existerat längst? Kristendomen tog över makten med våld i norden för ca 1000 år sedan. Innan dess var norden hedniskt i ca 6000 år (från tiden när människan för första gången trädde in i Skandinavien). Vi har alltså haft hedniska riter och traditioner kring livets olika skeden i tusentals år. (Källa: Fredrikson, Bengt. 2019. Sveriges historia: från istid till EU).

Såhär skriver Per Ewert och Per Eriksson i artikeln ”Tondövt om trons betydelse i Sverige”:

De tycks inte heller förstå vilken central roll den kristna traditionen spelar även för många svenska som inte säger sig vara aktivt troende. Vi skulle rekommendera en aning större ödmjukhet bland de sekulära humanisternas skara.

Det verkar finnas ett genomgående missförstånd kring detta. Jag och Humanisterna vill absolut inte att kristna ska tvingas sluta med sina traditioner eller avsäga sig sin tro. Det enda vi vill är att vi som har andra livsåskådningar ska få samma rättigheter, möjligheter och alternativ. Kristnas rättigheter skulle inte plötsligt försvinna, om ateister och sekulärhumanister började behandlas med lika respekt och värde. Hur kan någon vara emot att vi alla människor står lika inför lag och stat, oavsett tro?

Jag tycker att alla ska ha möjlighet till krishantering och ceremonier, oavsett religion. Det är en oerhörd kränkning att tvingas delta i handlingar som strider emot ens livsåskådning, vid så viktiga och känslosamma skeenden i livet. Där borde alla individer få bestämma själva.

Såhär skriver Humanisternas ordförande David Rönnegard, i artikeln ”Den svenska sekulära paradoxen”:

Varför ger staten bara stöd till religiösa livsåskådningsorganisationer men inte till de som är icke-religiösa? Varför måste Sveriges statschef tillhöra evangelisk-luthersk tro, istället för att själv få bestämma sin egen livsåskådning? Varför går majoriteten av Sveriges riksdagsledamöter till en kyrklig ceremoni vid riksdagens öppnande när regeringen borde vara livsåskådningsneutral? Varför finansierar staten religiösa friskolor när alla har rätt till samma utbildning? Varför har vi kristen gudstjänst i Sveriges Radio men inte avsatt tid för andra livsåskådningar? Varför är en präst från Svenska kyrkan ledamot i Coronakommissionen istället för en epidemiolog?

Över stora delar av världen är yttrandefriheten, åsiktsfriheten och religionsfriheten hotad. I tretton länder kan ateism bestraffas med döden enligt lagen (Independent, 2016) och i ungefär tretton länder begränsas livsåskådningsfriheten (PEW, 2017). Det är många länder som använder sig av en medvetet förtryckande lagstiftning för att tysta opposition och oliktänkande. Detta får fruktansvärda konsekvenser för människor; informationsbegränsning, mediecensur, bötesbelopp, trakasserier, övergrepp, förföljelser, straff, och avrättningar.

Religionsfrihet och mänskliga rättigheter

Jag är inte emot religion eller rätten att tro som man vill. Så länge det inte skadar, förtrycker eller kränker andra människor. Religionsfriheten ska inte få företräde över mänskliga rättigheter, till exempel när ateister eller homosexuella trakasseras för att de syndar enligt guds diktat. Människor förnekas sina mänskliga rättigheter även i Sverige, när religiösa eller kulturella föreställningar tillåts stå över personers vilja.

Det finns många religiösa och högerextrema krafter, till exempel Sverigedemokraterna, som inte vill ha en sekulär stat i Sverige. Man vill alltså inte att staten ska vara religiöst neutral, utan premiera kristendomen över alla andra.

Rörelser som försöker påtvinga andra sina trosuppfattningar – som tror att de äger en överlägsen ideologi, civilisation eller religion – hotar demokratin (KÄLLA). Tanken att bara en grupp får bestämma vad som är rätt, och hur människor ska leva sina liv, är totalitärt.

Religionsfriheten är något som jag och Humanisterna vill skydda. (Läs mer HÄR). Det inbegriper också friheten att inte tro på någon religion. Jag tycker att alla livsåskådningar ska vara likvärdiga på alla sätt, oavsett om de är sekulära, humanistiska eller religiösa. Jag vill ha en sekulär stat (alltså religionsneutral) som varken premierar eller motarbetar någon religion.

Kom ihåg att sekulariseringen inte är ett försök att rensa ut religionen i samhället – sekulariseringen är den enda garantin för äkta religionsfrihet. I ett sekulärt samhälle har alla medborgare rätt att utöva sin livsåskådning, ensamma eller i grupp, så länge det inte kommer i konflikt med andras rättigheter. Ingen medborgare tvingas följa eller tro på en viss kulturell sedvänja eller livs­åskåd­ning. Det är först när staten är religionsneutral som alla livsåskådningar, religiösa som icke-religiösa, kan få frihet att verka under lika villkor.

Mina upplevelser

På ett personligt plan har jag fått möta många fördomar, nidbilder och påhopp på grund av att jag har lämnat kristendomen, och istället blivit en ateist och sekulär humanist. Jag har många gånger fått höra att mitt liv som icke-kristen är mindre meningsfullt. Bara ordet ”ateist” blir ofta missuppfattat och har getts en ful och skrämmande innebörd. Det likställs med bitter, cynisk, oärlig, rebellisk, gudsfientlig eller amoralisk. 

Många ex-troende bär med sig trauman och sår från religionen, till exempel RTS (Religious Trauma Syndrom). Allt religiöst som förknippas med traumat kan trigga ångest och orsaka djupare sår. Men man förväntas ändå delta i kristna ceremonier, utan att ifrågasätta eller protestera. Om man skulle säga nej, tolkas det ofta som överdrivet eller störande. Man blir en upprorisk bråkmakare, som borde ”respektera” de kristna traditionerna och hålla tyst.

Hur skulle till exempel en kristen känna det, om hen tvingades gå till en muslimsk moské och delta i böner till Allah? Eller om hen kände sig pressad att genomföra en hinduistisk vigsel, barndop eller begravning i Krishnas namn? Eller om nationella minnesstunder hölls av gydjor (hedniska prästinnor) med symboler av Freja runt halsen? Eller om satanister bedrev begravningsverksamheten i Sverige?

Jag önskar att kristna kunde bemöta människor från andra livsåskådningar med samma respekt och förståelse som de själva förväntas motta.

Slutsats

Fullständig religions- och övertygelsefrihet inkluderar rätten att lämna en religion och inte ha religiösa övertygelser. Ingen ska tvingas delta i religiösa sedvänjor och ceremonier som man inte delar. Ingen ska bli dömd, hånad, förföljd, straffad eller diskriminerad för sina trosuppfattningar. 

I Sverige blir icke-kristna lyckligtvis inte längre förföljda och avrättade. Men vi har fortfarande en bra bit kvar mot fullständig jämställdhet.

Var jag aldrig en ”riktig” kristen? Förnekar jag sanningen? Har jag ingen grund för min moral? Tycker jag att livet är meningslöst? Och vad betyder egentligen ”ateism?” HÄR kan du läsa alla blogginlägg i serien ”Vanliga fördomar om ateister”. 

7 reaktioner till “Diskriminering av ateister och humanister

 1. Jag såg precis ”Alain De Botton – Religion For Atheists (Ideas at the House)” och efter ett samtal med min far om att starta en ateistisk församling så fann jag din blogg. Tack för intressant läsning, Amanda.

  Man inser efter att ha läst din bloggpost att politikeradelns floskel ”alla människors lika värde” är just en floskel från deras sida. Det betyder inget i realiteten för dem, eftersom de nedvärderar dig och mig och vår humana ateism.

  Jag tror att vi måste samla oss för att bli starka, men samtidigt plocka det bästa från religionerna, inte för att skapa en ateistisk dogmatisk religion, men snarare för att skapa en upplyst församling som använder konst, tradition, talekonst, känsla och förnuft, d.v.s. en församling som kan inspirera, skapa positiva upplevelser, samt hjälpa ateister genom olika svårigheter i livet, samtidigt som de slipper jollrandet om en allsmäktig gudom, som tydligen ändå är alltför impotent för att kunna skydda oskyldiga barn, så att barnen får behålla armar och ben.

  Huruvida man ska vara pragmatisk för att få bidrag är en annan sak jag har funderat på.

  Är man tvungen att pragmatiskt kalla sig ”kristen” för att få bidrag, kan man ju hävda att man är mer kristen än de kristna när man är humanist, eftersom Jesus tog avstånd från det han kallade för ”djävulens synagoga”, vilket jag tolkar som tron på den förskräcklige Demiurgen, jesus samt lärde även ut att Gud finns i alla människor och att människorna alltså har makten om vi lyssnar på honom, samt att det vi dyrkar, vår ”gud”, förmodligen bör tolkas som ett högre kollektivt medvetande, och att Jesus därför alltså var en ”ateist”, precis som vi är för rabbinerna, vilka alltså fortfarande har den förskräcklige inhumane Demiurgen för sin dyrkan.

  Vi skulle även kunna hävda att vi är på fredsprinsen Jesus linje vad gäller världsfred, medan alltför många s.k. ”kristna” röstar på okristliga krigsförbrytare och deras lakejer, samt att de andra s.k. ”kristna” heller inte vill att vi ska dela brödet och mer lika med varann, men helt okristligt vill att vissa ska vara snuskigt rika och andra ska vara extremt fattiga, samt att vissa vill utrota ”skapelsen” genom sin korkade religiositet och överpopulation, medan vi vill rädda ”skapelsen”, d.v.s. balansen i naturen.

  Vad skulle i så fall bli namnet? – Jesus ateistiska församling?

  Gillad av 1 person

  1. Hej Martin!
   Vad glad jag blir att du finner min blogg intressant, tack!

   Jag ska kolla upp Religion For Atheists.

   Håller med dig om att ”alla människors lika värde” inte fungerar i praktiken. Religioner som kristendomen ges en särskild ställning, inte bara genom ekonomi etc, utan att det allmänt anses vara ohyfsat att ställa raka faktafrågor till religiösa människor. Det är en bekväm mekanism att kalla sig attackerad när man möts av legitima argument och kritik. Idéer borde inte få frikort bara för att de är religiösa.

   Intressant med tanken att humana ateister faktiskt är mer kristna – jag har faktiskt fått just den kommentaren här på min blogg från kristna! Att jag är mer kristen NU än förut. Det beror nog på vad man värderar mest – hur en människa lever och agerar, eller vad en människa tror och dyrkar.

   Vem vet, kanske hamnar vi himlen ändå om det mot förmodan skulle existera!

   Kul att du läser och kommenterar, varmt välkommen tillbaka. Jag ska läsa på mer om vetenskapliga partiet, det låter väldigt spännande!

   Gillad av 1 person

   1. Jag kan genom min eget inhämtade kunskap i socialpsykologi, samt egen meditation och egna undersökningar om evident sanning, förstå att människor inte alltid vill veta den evidenta sanningen, men lätt hamnar i en s.k. ”kognitiv dissonans”, samt i denna dissonans väljer att ibland vill leva kvar i lögn, istället för att bli allt mer evident sann, eftersom den som är motiverad att veta den evidenta sanningen givetvis kommer utsättas för ett förändrat medvetande, vilket kan uppfattas som lite märkligt hos andra, som inte söker den evidenta sanningen.

    Det är nog det som ofta sker när du ställer skeptiska frågor till religiösa människor, tror jag, så ha medlidande med dem, Amanda! Uppvaknande kan vara väldigt svårt och kan enbart ske steg för steg, lager för lager.

    Att få kristna att meditera likt Jesus, bli lugna och modiga, är bara första steget till verklig medkänsla och upplysning. Det kan förmodligen räcka att säga till kristna att du själv mediterar likt Jesus, samt vid något senare tillfälle, när de själva har mediterat flitigt, kanske fråga om de har talat med Gud i sin meditation, samt vid ett senare tillfälle nämna du inte tror på Gamla testamentets hemske Demiurg. Det är ett språk som de förmodligen kan förstå, tror jag, för i många kyrkor finns idag faktislkt bara nya testamentet framlagt.

    Den upplevda ”attacken”, som även kan uppfattas som en attack mot Jesus och hela deras familj och släkt, gör dem inte lugna. Tvärtom. Låt den förlåtande ”attacken” komma från Jesus-bilden och från dem själva i deras egen meditation i stället!

    När de berättar om sitt hyckleri så kan du berätta om ditt eget hyckleri som du upptäckte, men berätta även om att förlåtelse alltid finns i att ha intentionen och försöka att göra det som är rätt för framtidens generationer och för skapelsen i varje ögonblick! Det är ett språk som jag tror alla kristna kan förstå.

    Det låter som att du har mött äkta kristna som mediterar likt Jesus, därför verkligen tror, lever och agerar mer Jesus-likt. Det är nog äkta kristna som har upplevt ett magiskt möte med det kollektiva medvetandet, precis som jag tror att Jesus gjorde i meditation. Det har jag också gjort. Det är samtalet med detta högre kollektiva medvetande som jag tror att Jesus menade med att han talade med Gud och djävulen i öknen och att han var Guds son, när han lydde sin ”fader”.

    Jag brukar säga att du endast kan befinna dig i himmelriket eller i helvetet i nuet, eftersom dåtiden inte längre existerar och framtiden ännu inte existerar. Eftersom du kan välja attityd och handlingar i nuet, som dessutom påverkar varje framtida nu, så kan du genom lugn, mod, medkänsla, förnuft och karaktär leva i himmelriket på Jorden i varje ögonblick och s.a.s. gå Guds ärenden, som Jesus förmodligen hade uttryckt saken. Det är ett garanterat himmelrike direkt för din evighet som jag beskriver, t.o.m. ett himmelrike kan man då finna mitt i ett lidande, även om döden därefter skulle bli en evig sömn. Jesus-energin ”lever” fortfarande genom många av oss.

    Men vem vet, kanske kommer dina kvarlevor att väckas till liv genom ditt DNA i framtiden och du kommer då kanske p.g.a. dina goda gärningar nu väljas ut att återuppstå på någon annan planet som AI vill befolka? Då fick Bibeln och faraonerna, om inte helt, men kanske i alla fall halvt rätt? Jag kommer i vart fall rekommendera både dig och mig och andra goda människor som DNA-kandidater inför AI om jag får chansen.

    Mitt senare resonemang kommer av kreativ öppenhet och fantasi som är lika viktigt som skepticism om man vill vara vetenskaplig. Bara för att religiösa sekter kan vara fastfrusna och ha fel i mycket, så betyder de inte att de måste ha fel i allt. De kan rentutav vara överlägsna oss på någon punkt där vi borde lära oss något nytt? Jag tänker ex. på vissa sekter som uppmanar alla sina medlemmar att skaffa sig 10 års beredskapslager. Mycket intelligent med tanke på vad som har skett förrut på planeten, men vilka ateister är så intelligenta idag?

    Det är väl enbart när man köper ett helt paket, helt utan skeptiska frågor, som man är i fara för att bli utnyttjad av sektledar-psykopater, samt de ekonomister som de är i maskopi med, tror jag. Den faran är överhängande även för människor som kanske egentligen vill vara vetenskapliga, men i denna vilja helt oskeptiskt sväljer allting från någon sekt som utger sig för att vara vetenskaplig.

    Följaktligen behöver du absolut inte köpa hela Vetenskapliga partiets paket, om du inte är enig med allt som vi tror på. Vi vill ha konstruktiv kritik som bygger på evidens och vi vill gärna se enhet och samverkan med andra partier som är för världsfred, ökad jämlikhet och ekologisk hållbarhet.

    Skulle du gilla Vetenskapliga partiet så vill jag gärna se dig som en aktiv medlem och kandidat via Valsamverkanspartiet inför nästa val. Du är förmodligen mycket viktigare än vad du tror idag, särskilt p.g.a. ditt kön, ålder och din karisma, som jag ser i ditt fotografi.

    Om du vill att jag ringer upp dig privat bara för att tala med varann, eller kontaktar dig för en humanistisk intervju, som jag publicerar på Internet Archive och på hemsidan, så kan du meddela detta! Jag skickar dig i så fall en öppen fri Jitsi-länk på avtalad tid, eller ringer upp dig på vilket nummer du vill.

    Jag kommer garanterat tillbaka till din blogg. Ett bra sätt att få läsare och kommentarer är f.ö. att kommentera på andras bloggar, samt att länka till dem av relevant anledning. Då ökar inte enbart intresset hos dem för dig, men även deras läsare ser dig, samt du blir även mer relevant i sökmotorer som då finner dig.

    Gillad av 1 person

   2. Hej Amanda!
    Jag föreslår att vi träffas på:

    https://meet.jit.si/Amanda-Martin-Humanism-Vetenskap

    Tisdag 26/1 kl. 1800. Vad sägs om det?

    Du klickar i så fall bara på länken så börjar vårt videosamtal där vi först diskuterar lite och sedan ev. påbörjar en intervju som berör det du är intresserad av. Vi kan också komma överens om frågor som du vill att jag ska ställa, så att dina evidens och åsikter kommer fram.

    Med Vänliga Hälsningar
    Martin Gustavsson
    Administratör & säkerhetsvakt för
    Vetenskapliga partiet & Valsamverkanspartiet &
    Växjöpartiet & Peace Compassion Understanding

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s